Bag-a-box

Courage architecten uit Apeldoorn heeft met Corus Star-Frame Solutions uit IJmuiden en Reusken Bouw uit Eerbeek een nieuw woningconcept ontwikkeld, waarin staalframebouw elementen een belangrijke rol spelen. Het gaat om Bag-a-box: een slimme starterswoning, die naar wens van de bewoner kan worden %u2018gecustomized%u2019. Courage architecten ontwierp de woning in het kader van het project Ik Bouw Betaalbaar in Almere (IbbA). Daarbij krijgen starters op de woningmarkt de mogelijkheid om de particuliere opdrachtgever te worden van een woning in het Homeruskwartier van Almere.

 


 

Een woning als individuele uiting van creativiteit. Dat is het idee achter Bag-a-box.  Door een slimme vorm van standaardisatie toe te passen, ontstaat veel vrijheid voor individualiteit. Gestandaardiseerd zijn de bouwmethodiek, de materialen en de afmetingen van de bouwdelen. De rest bepaalt de eigenaar. Zo kan de toekomstige bewoner van Bag-a-box zelf uitmaken of een deel van de vloer van de verdieping wordt benut voor slaapkamers of dat deze juist deels wordt opengehouden om het gevoel van een loft te creëren. Ook de indeling en de plaatsing van de achtergevel is vrij. Zelfs de manier waarop de woning zich in de straat presenteert, is door de bewoner te bepalen. Omdat de gevelbeplating van staal is, is het mogelijk een groot scala aan kleuren aan te brengen en zelfs digitale prints, allemaal zonder meerprijs.

 


 

Lofty


De Bag-a-box-woning is ontworpen voor twee kavelbreedtes: 5,4 en 6 m. De loftuitvoering -  waarbij een gedeelte van de verdiepingvloer als een vide is uitgevoerd - heeft op de begane grond een berging, toilet en living met open keuken en op de verdieping een badkamer en een ruime slaapkamer. De basisuitvoering - met een volledig dichtgelegde verdiepingvloer - heeft een extra slaapkamer. De gebruiksoppervlakten van beide woningen bedragen bij een kavelbreedte van 5,4 m respectievelijk 84 m2 en 104 m2. Bij een kavelbreedte van 6 m zijn de gebruiksoppervlakken respectievelijk 98 m2 en 120 m2.

 


 

Uit je dak


De constructie van de Bag-a-box-woning bestaat uit twee gestapelde, verdiepinghoge frames van koudgewalste staalprofielen, die zijn opgevuld met staalframebouw gevelelementen en waartussen staalframebouw vloeren en een staalframebouw dak hangen. Door staal toe te passen, nemen vloeren, daken en wanden weinig ruimte in. Het oppervlak van de kavel en de maximale bouwhoogte worden zo efficiënt benut. In deze holle pakketten kunnen bovendien eenvoudig leidingen worden weggewerkt. De bouwdelen worden in de fabriek bijna kant-en-klaar gefabriceerd. Op de bouwplaats wordt, vanwege beschadigingen, uitsluitend nog de buitenste en binnenste beplating aangebracht.

Mocht de opdrachtgever van de woning in de toekomst behoefte aan een grotere woning verwachten, dan is zelfs uitbreiding op het dak mogelijk. Er kan dan een derde laag op worden gebouwd. De constructie van de te bouwen woning wordt daar dan op voorhand op voorbereid.

 


 

Ik bouw betaalbaar in Almere


Bag-a-box is één van de acht ontwerpen die zijn geselecteerd voor de tweede ronde van de ontwerpwedstrijd voor starterswoningen in het kader van Ik Bouw Betaalbaar in Almere. De bouwsom van de woning van Courage architecten is begroot op € 129.500. Starters op de woningmarkt, die meedoen aan het IbbA-project, kunnen aanspraak maken op een door de gemeente Almere in het leven geroepen manier van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), waarbij een deel van de financiering voor de rekening van de gemeente komt. Wanneer de woning in de toekomst wordt verkocht, zal het verschil tussen verkoopprijs en het aandeel van de opdrachtgever in de financiering voor de helft aan de gemeente worden afgedragen. Voor IbbA komen starters op de woningmarkt in aanmerking met een bruto jaarinkomen tussen € 20.000 en € 36.500. Aan de stichtingskosten van de woning is een maximum verbonden van € 185.000.

 

www.courage.nl

www.corusstarframe.nl

www.reuskenbouw.nl

www.ikbouwbetaalbaar.nl